News

PR Ured

Ured za odnose s javnošću koordinira javne aktivnosti, uključujući promotivne događaje i konferencije za štampu. Zadatak ovog ureda je da sastavlja i distribuira obavijesti, saopćenja za štampu i medije te izdanja poput brošura i letaka.

Ured za odnose s javnošću vodi brigu da svi materijali i ažurirane informacije o studijskim programima Univerziteta SSST, njegovim fakultetima, akademskom osoblju, istraživačkim aktivnostima, partnerima i slično, budu dostupni medijima, aplikantima i drugim zainteresovanim stranama. Ovaj ured je zadužen za koordiniranje zahtjeva za intervjue sa svim uposlenicima univerziteta te publiciranja i studentskih i fakultetskih projekata i dostignuća.

Pružajući podršku našim studentskim klubovima, Ured za odnose s javnošću vodi brigu da je duh našega univerziteta energičan i da svoju viziju budućnosti dijelimo i zajednički oblikujemo. U saradnji sa menadžmentom našega univerziteta, Odjel za odnose s javnošću također se bavi raznim aspektima marketinških poslova.

Za pitanja vezana za odnose s javnošću molimo vas da kontaktirate proffice@ssst.edu.ba

Jasmina Vejsilovic

Emina Vejsilović
PR and Marketing Office

Tel: + 387 33 975 002
E-mail: emina.vejsilovic@ssst.edu.ba
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2018 Sva prava zadržana | Made by MANIA