News

Legal Office

Ured za pravne poslove upravlja svim pravnim poslovima (ugovornim, administrativnim, poslovima koji se odnose na akreditiranje te drugim općim poslovima), uključujući menadžment ljudskih resursa.

Ured za pravne poslove djeluje kao temeljni ured za upravljanje i obradu odluka i smjernica Senata univerziteta, i glavna je veza sa Kantonalnim i Federalnim ministarstvima obrazovanja, kao i Državnom agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.

Ured za pravne poslove upravlja svim ugovorima o raznim univerzitetskim saradnjama, istraživačkim i razvojnim projektima, i izrađuje nacrt svih pojedinačnih i općih pravnih akata u ime Univerziteta SSST.


Lejla Abdurahmanović
Šefica Ureda za pravne poslove
+387 33 975 027
lejla.abdurahmanovic@ssst.edu.ba
Ptica

Visit us

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosnia and Herzegovina

Entrance Exams are held at SSST, from April to September, starting at 9:00 a.m.

Contact us

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Download brochure

Get the manual for freshman and prepare
for SSST Entrance Exam.

Download Download here

SSST © 2024 All rights reserved