News

SSST Priče

Vijest

Naporan rad na projektu VECTOR by NATOBIH konačno je javan!

10. 06. 2022.

Zajedno sa svojim timom, profesorica Belma Ramić Brkić, dekanesa fakulteta za Kompjuterske nauke i informacione sisteme,  predstavila je kako tehnologija i pametna rješenja, kada se strateški koriste, mogu pružiti vrijedne podatke u visokorizičnim situacijama. Krajnji korisnici, u ovom slučaju pirotehničari, imali su priliku uz pomoć aplikacije fotografirati eksplozivne naprave, te snimiti lokaciju dronom. Od kreiranih slika aplikacija automatski i u pozadini kreira 3D model koji se potom prikazuje u virtualnom okruženju bez korisničkog unosa.

Svi korisnici su bili jako zadovoljni rješenjem, a aplikacija će uskoro biti puštena u korištenje u realnim uvjetima.

Ponosni smo na sve što je naš SSST tim napravio!

#vector #natobih #technology #smartsolutions #riskdecrease #demining #success #ssst #universityssst #computerscience

Vijest
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana