News

Programerski klub

PC – Programerski klub je jedan od najnovijih klubova na SSST-u, osnovan u maju 2015. godine.

Njegov cilj je pomoći studentima da primijene stečena znanja u toku studija kroz upotrebu C++, Java, HTML i CSS, MySQL i drugih programskih jezika. Studenti će na taj način poboljšati ne samo svoje programerske vještine, već i one analitičke i vještine timskog rada.

Pionirski projekat kluba je izrada programa specijalno namijenjenog za potrebe SSST biblioteke koji će voditi evidenciju posudbi knjiga i studenata koji koriste biblioteku.

                                                            
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana