News

Medicinski fakultet Sarajevo predmeti

Program studija medicine

Svi moduli su 8 ECTS-a, osim tamo gdje su pojedinačno navedeni.

 

Zimski semestar

 • Medicinska biologija 
 • Medicinska fizika i biofizika 
 • Medicinska hemija i biohemija I
 • Anatomija I
 • Medicinski engleski i medicinska terminologija

Ljetni semestar

 • Uvod u medicinu sa historijom medicine i socijalna medicina
 • Medicinska hemija i biohemija II
 • Anatomija  II
 • Prva pomoć

Zimski semestar

 • Histologija I 
 • Fiziologija I
 • Osnove kliničke prakse i medicinska semiotika
 • Medicinska genetika
 • Neuroanatomija
 • Izborni Predmet: Slobodni radikali u medicini
 • Izborni predmet: Matične ćelije u kl.praksi  i istraživačkom radu

Ljetni semestar

 • Histologija II i Embriologija
 • Fiziologija II
 • Medicinska bioetika i legalni elementi medicinske prakse
 • Uvod u imunulogiju
 • Izborni predmet: Biologija karcinoma
 • izborni predmet: Primjena moderne fizike u medicine

Zimski semestar

 • Introduction to Medical Research I
 • Pathology I
 • Pathophysiology I
 • Introduction to Microbiology and Parasitology
 • Pharmacology I
 • Elective Course (German language) (Evolutionary Medicine)

Ljetni semestar

 • Introduction to Medical
 • Research II
 • Pathology II
 • Clinical Propedeutics
 • Pathophysiology II
 • Pharmacology II
 • Elective (Scientific Writing)(Research Project)

Zimski semestar

 • Psychology in Medicine
 • Internal Medicine I
 • Dermatovenerology
 • Immunology
 • Nuclear Medicine
 • Neurology

Ljetni semestar

 • Clinical Microbiology and Parasitology
 • Internal Medicine II
 • Infectious Diseases
 • Surgery I
 • Psychiatry
 • Elective (German language)(Health Economics and Pharmaeconomics)(Dermatological Signs of Systemic Diseases)

Zimski semestar

 • Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care
 • Surgery II
 • Urology
 • Ophthalmology
 • Clinical Oncology
 • Radiology

Ljetni semestar

 • Otorhinolaryngology
 • Gynecology, Obstetrics and Reproductive Medicine
 • Orthopedics
 • Epidemiology
 • Maxillofacial Surgery and Dental Medicine
 • Physical and Rehabilitation Medicine

Zimski semestar

 • Family Medicine
 • Pediatrics
 • Laboratory Diagnostics
 • Forensics Medicine
 • Organization of Health Care and Health Economics

Ljetni semestar

 • Clinical Rotation: Internal Medicine
 • Clinical Rotation: Surgery
 • Clinical Rotation: Emergency Medicine
 • Clinical Rotation: Mother and Child
 • Graduate Thesis/Work
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana