News

Plan rodne ravnopravnosti

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Senat Univerziteta SSST usvojio prvi Akcioni plan za rodnu ravnopravnost (GEAP) kojim je predviđen set mjera za akademsku 2022/2023. Sprovođenje GEAP mjera će se pratiti na godišnjem nivou, a novi akcioni plan se objavljuje svake uzastopne akademske godine.

Dokument možete preuzeti ovdje
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana