News

Prijemni ispiti

Prijemni ispiti na Univerzitetu SSST za akademsku 2022/2023 godinu

U skladu sa Statutom Univerziteta SSST i ispitnim pravilima i propisima, pozivamo potencijalne studente da pristupe polaganju prijemnih ispita za studijske programe iz medicine, stomatologije, farmacije, zdravstvenih studija, kompjuterskih nauka, informacionih sistema, dizajna i razvoja video igara, ekonomije, političkih nauka i međunarodnih odnosa i stranih jezika (engleski i njemački jezik).

Kandidati mogu izabrati termin prijemnog ispita između sljedećih datuma u 2022. godini:

  • April – 09. i 23.

  • Maj – 07. i 21.

  • Juni – 04. i 18.

  • Juli – 02.  i 16.

  • August – 05. i 19.

  • Septembar – 02. i 16.

     

Prijemni ispiti počinju u 9:00h i održavaju se u prostorijama Univerziteta SSST (ul. Hrasnička cesta 3a, Ilidža, Sarajevo; tel.: +387 33 975 001/002).

Pored ovih datuma, kandidati također mogu uputiti molbu za individualno polaganje prijemnog ispita. Za sve informacije, molimo Vas da kontaktirate admissions@ssst.edu.ba ili administration@ssst.edu.ba.
 

Prijemni ispit na Univerzitetu SSST za Fakultet kompjuterskih nauka, Fakultet informacionih sistema, Fakultet za ekonomiju i Fakultet inžinjerskih nauka sastoji se iz tri dijela: matematika (90 minuta), engleski jezik (90 minuta) i razgovor s kandidatom - intervju (30 min.). Kandidati koji apliciraju za program Dizajn i razvoj video igara, pored prijemnog ispita iz matematike i engleskog jezika takođe traba da pripreme i pošalju kratki sinopsis ideje za originalnu video igricu i storyboard na email gaming@ssst.edu.ba, prije pristupanja prijmenom ispitu ili na dan polaganja prijemnog ispita na Univerzitetu SSST.   
 

Prijemni ispit za Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa i Fakultet modernih jezika - engleski jezik kao major uključuje dva dijela: engleski jezik (90 minuta) i razgovor s kandidatom - intervju (30 min.). Kandidati koji apliciraju za njemački jezik kao major polažu prijemni ispit iz njemačkog jezika (90 min) i nakon toga imaju intervju (30 min).
 

Prijemni ispit za Medicinski fakultet sastoji se od tri dijela: engleski jezik (90 minuta), jedan kombinovani ispit iz oblasti biologije, hemije i fizike (90 minuta) te razgovor sa kandidatom - intervju (30-45 minuta). 

Svi ispiti se održavaju na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, ul. Hrasnička cesta 3a, Sarajevo. Ispitni rezultati i konačna odluka o prijemu kandidata objavljuju se i šalju elektronskom poštom u roku od pet dana od datuma polaganja ispita.

Kandidati mogu ponovo pristupiti polaganju prijemnih ispita na Univerzitetu SSST.

Za dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila: admissions@ssst.edu.ba. 

Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2018 Sva prava zadržana | Made by MANIA