News

Prijemni ispiti

Prijemni ispiti na Univerzitetu SSST za akademsku 2024/2025 godinu

U skladu sa Statutom Univerziteta SSST i ispitnim pravilima i propisima, pozivamo potencijalne studente da pristupe polaganju prijemnih ispita za studijske programe iz medicine, stomatologije, farmacije, kompjuterskih nauka, dizajna i razvoja video igara, ekonomije, političkih nauka i međunarodnih odnosa.

Kandidati mogu izabrati termin prijemnog ispita između sljedećih datuma u 2024. godini:

  • April – 05. i 19.

  • Maj – 10. i 24.

  • Juni – 07. i 21.

  • Juli – 05.  i 19.

  • August – 09. i 23.

  • Septembar – 06. i 20.

     

Svi ispiti se održavaju na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, ul. Hrasnička cesta 3a, Sarajevo.

Pored ovih datuma, kandidati također mogu uputiti molbu za individualno polaganje prijemnog ispita. Za sve informacije, molimo Vas da kontaktirate admissions@ssst.edu.ba ili administration@ssst.edu.ba.
 

Prijemni ispit na Univerzitetu SSST za Fakultet kompjuterskih nauka, Fakultet informacionih sistema, Fakultet za ekonomiju i Fakultet inžinjerskih nauka sastoji se iz tri dijela: matematika (90 minuta), engleski jezik (90 minuta) i razgovor s kandidatom - intervju (30 min.). Kandidati koji apliciraju za program Dizajn i razvoj video igara, pored prijemnog ispita iz matematike i engleskog jezika takođe traba da pripreme i pošalju kratki sinopsis ideje za originalnu video igricu i storyboard na email gaming@ssst.edu.ba, prije pristupanja prijmenom ispitu ili na dan polaganja prijemnog ispita na Univerzitetu SSST.   
 

Prijemni ispit za Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa i Fakultet modernih jezika - engleski jezik kao major uključuje dva dijela: engleski jezik (90 minuta) i razgovor s kandidatom - intervju (30 min.). Kandidati koji apliciraju za njemački jezik kao major polažu prijemni ispit iz njemačkog jezika (90 min) i nakon toga imaju intervju (30 min).
 

Prijemni ispit SSST-a za Medicinski fakultet Sarajevo za programe Medicina i stomatologija sastoji se od tri dijela: engleskog jezika (90 minuta) i jednog kombinovanog testa iz biologije, hemije i fizike (90 minuta) i intervjua sa kandidatima (30-45 minuta). Prijemni ispit za Farmaceutski fakultet u Sarajevu sastoji se od tri dijela: engleski jezik (90 minuta), hemija (90 minuta) i intervju sa kandidatom (30-45 minuta). 

Svi ispiti se održavaju na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, ul. Hrasnička cesta 3a, Sarajevo. Ispitni rezultati i konačna odluka o prijemu kandidata objavljuju se i šalju elektronskom poštom u roku od pet dana od datuma polaganja ispita.

Kandidati mogu ponovo pristupiti polaganju prijemnih ispita na Univerzitetu SSST.

Za dodatne informacije, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila: admissions@ssst.edu.ba. (tel: +387 33 975 001/002) 

  
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana