News

Computer Graphics

Kompjuterski grafički klub (CG) je novoosnovani klub na SSST-u koji je započeo svoje aktivnosti u januaru 2013. Cilj ovog kluba je omogućiti svojim članovima da steknu, prošire i koriste kompjuterska grafička znanja iz oblasti 3D modeliranja, animacije, dizajn igre, virtualna i povećana stvarnost, kulturno nasleđe i tako dalje. 
Inicijalan projekat CG Kluba je razvoj 3D virtualnog okruženja SSST kampusa koji će ponuditi virtuelnu turneju za buduće studente. Korisnici će moći da posete SSST kampus online i upoznaju se sa eksterijerom i enterijerom zgrade SSST istražujući svoje objekte kao što su biblioteka, IT centar, učionice, restoran i kancelarije za osoblje.
 

Članovi kluba će imati priliku da rade sa najnovijim alatima i opremom iz industrije i sarađuju sa Digital Media Centrom.

Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana