News

Istraživački instituti

Istraživački rad ovog univerziteta odvija se kroz njegove istraživačke institute, centre i laboratorije. SSST se oslanja na resurse svog akademskog osoblja, kao i svojih studenata koji pohađaju postdiplomske programe. Naše najtalentiranije diplomce, kao i kandidate za magistarske i doktorske titule, često regrutiramo da rade u institutima na povremenim ili pozicijama predviđenim za puno radno vrijeme. Na taj način naši instituti postaju mjesta dinamične akademske razmjene, koja rezultira uzbudljivim projektima i inicijativama.
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana