News

Mogućnost stažiranja

Sarajevska univerzitetska škola za nauku i tehnologiju insistira na tome da naši studenti steknu radno iskustvo i da u stvarnom radnom okruženju primjenjuju znanje koje su usvojili u učionici. SSST nastavni program za sve studijske oblasti sadrži zahtjev da svi studenti četvrte godine obave barem jednu specijaliziranu praktičnu obuku.

Te programe organizira SSST, u partnerstvu sa nizom preduzeća u našoj zemlji i inostranstvu, sa institucijama i istraživačkim centrima, kao i sa državnim agencijama i institucijama. Sve studente pojedinačno kroz ovaj proces vode mentori – SSST akademsko oboblje, kao i rezidentni mentori iz kompanija ili institucija domaćina.
 

SSST program traži od studenata četvrte godine studija da provedu osam sati sedmično radeći praksu u stvarnom radnom okruženju. Na ovaj način, dok su još na univerzitetu, naši studenti povezuju se sa institucijama, organizacijama i kompanijama relevantnim za njihove buduće karijere, te počinju razvijati svoje profesionalne biografije i poslovne mreže. 

„Ova praksa omogućila mi je da steknem praktično znanje vezano za ekonomska i socijalna pitanja. To znanje biće mi izuzetno korisno u budućem školovanju i karijeri. Zahvaljujući predznanju i vještinama koje sam stekla na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, bila sam u mogućnosti da sve zadatke koji su pred mene postavljeni obavim energično i ispunim postavljene ciljeve. Uvjerena sam da su SSST studenti u potpunosti opremljeni da efikasno i marljivo rade u radnom okruženju, te da primjenjuju svoje znanje u praktičnom radu.“

Lejla Mašić, SSST student

Privredna komora Kantona Sarajevo, u saradnji sa administrativnim uredom Univerziteta, šalje kratke biografije svih SSST studenata četvrte godine svojim članovima. Na osnovu potreba određene kompanije/institucije i vlastitih afiniteta studenta, potencijalni  poslodavci intervjuišu SSST studente i dodjeljuju im pozicije za specijalističku praksu. Ova saradnja regulisana je posebnim Sporazumom između SSST i Privredne komore Kantona Sarajevo, koji služi za razvijanje modela poboljšanja kvaliteta visokog obrazovanja. Mnogi SSST studenti primaju ponude za posao i osiguravaju svoja buduća zaposlenja upravo zahvaljujući ovoj mogućnosti za praktičnu obuku. U poređenju sa drugim bh. univerzitetima, SSST je ponosan je na najvišu stopu zaposlenosti svojih diplomiranih studenata.

U okviru posebnog vida praktične obuke, SSST šalje niz svojih studenata koji postižu najbolje rezultate na pažljivo odabrane kurseve na vodećim univerzitetima u Njemačkoj i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od jula 2008. godine, naši studenti obavljaju praksu u odabranim firmama visokog profila i u vodećim istraživačkim centrima u Njemačkoj i Austriji.

„Presretni smo što imamo priliku raditi sa jednim univerzitetom kao što je vaš, koji ima tako provoklasan kvalitet školovanja i profesionalnosti. Mi veoma cijenimo činjenicu da ne samo da imamo priliku raditi s vašim praktikantima nego i s vašom administracijom... svaki vaš prijedlog za nove praktikante sa Sarajevske škole za nauku i tehnologiju biće uvijek dobrodošao.“

Dr. Barbara Kolm, direktor Institut Hayek, Austrijski centar za ekonomiju


„Kao SSST studenti ohrabreni smo da učestvujemo u programima praktične obuke i da se uključimo u aktivnosti poslovnog okruženja koje će još više produbiti naše razumijevanje nastavnog materijala i obogatiti ga s praktičnog aspekta. Nevjerovatan je osjećaj biti u industrijskom okruženju i osjećati da imate šta da ponudite. Kao jednom od  najboljih studenata u mojoj klasi, ponuđeno mi je mnogo mjesta za obavljanje prakse, od kojih bih željela pomenuti samo neke: Sarajevo Business Forum 2010. i 2011. godine, Centralna banka, Ured za koordinaciju javne uprave, Institut Hayek. Na svakom od ovih mjesta stekla sam vještine koje su relevantne na današnjem konkurentnom tržištu rada, praktično znanje teoretskih koncepata, socijalni kapital i odlične preporuke. Dodijeljene su mi razne aktivnosti, dužnosti i odgovornosti u okviru oraktične obuke. Koristila sam razne radne jezike, uključujući njemački. Sve ovo mi je omogućeno u okviru SSST nastavnog programa.“

Amra Hasagić, SSST student, Odsjek za ekonomiju 


Za više informacija o mogućnostima stažiranja za SSST studente, molimo Vas da kontaktirate Dekana vašeg odsjeka ili Administrativni ured Univerziteta.

Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana