News

Medicinski fakultet Sarajevo aplikacioni obrazac

Odaberite program:

LIČNI PODACI


TRAJNO MJESTO PREBIVALIŠTA


PRETHODNO OBRAZOVANJE


Ocjena Biologija Hemija Fizika Prosjek ocjena
1. godina
2. godina
3. godina
4. godina

DODATNE INFORMACIJE


Da li ste se prijavljivali na SSST ranije?


|

Kako ste saznali za SSST? Označite više polja ukoliko je potrebno!

|
|
|

Kada želite pristupiti prijemnom ispitu:


Ptica

Visit us

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosnia and Herzegovina

Entrance Exams are held at SSST, from April to September, starting at 9:00 a.m.

Contact us

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Download brochure

Get the manual for freshman and prepare
for SSST Entrance Exam.

Download Download here

SSST © 2024 All rights reserved