News

MET fondacija


Pored toga što služi kao mehanizam za prikupljanje fondova, Fondacija MET prvenstveno želi postati jedna od vodećih organizacija ove zemlje koja pruža prilike mladim ljudima u obliku stipendija, podrške projektima malog biznisa, donacija i razvojnih projekata u područjima nauke, humanističkih nauka i umjetnosti.
 

Fondaciju MET („Mladi i ekonomska tranzicija“) osnovao je 1998. godine dr. Ejup Ganić, koji je predvodio grupu izvršnih rukovodilaca Privredne komore Kantona Sarajevo i Privredne banke Bosne i Hercegovine u uspostavljanju organizacije čiji je cilj pomaganje mladim ljudima Bosne i Hercegovine u toku teškog perioda ekonomske tranzicije i poslijeratne izgradnje. Inicijalne donacije Islamske banke za razvoj (Jeddah), Vlade Nizozemske, Ousseimi fondacije (Švicarska) i Konrad Adenauer Stiftung (Njemačka) pomogle su u organizaciji i vođenju programa kurseva i seminara za obuku mladih poduzetnika i profesionalaca, kao i u objavljivanju detaljnog vodiča o pokretanju vlastitog biznisa.

Ove aktivnosti kasnije su predate ministarstvima i raznim nevladinim organizacijama, koji su koristili već razvijenu programsku strukturu i nastavili distribuirati „Vodič za mlade poduzetnike“. Izdavač publikacije bila je Fondacija MET. Druga važna aktivnost Fondacije MET je da je posvetila posebnu pažnju talentiranim studentima (u završnoj godini studija) nudeći im specijalizirane kurseve o novih tehnologijama. Takvi kursevi nisu bili dostupni na drugim bh. univerzitetima. Organizirao ih je Centar za izvrsnost u oblasti tehnologije u okviru Fondacije MET, u saradnji sa mnogim međunarodnim univerzitetima.

2004.  godine Fondacija MET registrovala je Sarajevsku školu za nauku i tehnologiju (SSST) kao prvi privatni neprofitni univerzitet u Bosni i Hercegovini. Fondacija sprovodi svoje aktivnosti i projekte oslanjajući se na resurse svog akademskog, tehničkog, pravnog, finansijskog i administrativnog osoblja, kao i na specijalizirane univerzitetske institute i fakultete.
 

Za trenutne aktivnosti Fondacije MET (projekte, stipendije, seminare ...), molimo Vas da kontaktirate:
Naida Krupalija - naida.krupalija@ssst.edu.ba
Tel: +387 33 095 039

Lejla Abdurahmanović - lejla.abdurahmanovic@ssst.edu.ba
Tel: +387 33 975 027

Sanela Pripo - sanela.pripo@ssst.edu.ba
Tel: +387 33 975 028

Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana