News

Način studiranja i oblasti

Program nosi 60 ETCS kredita i odvija se kroz dva semestra tokom kojeg će polaznici proći kroz sljedeće oblasti:
 
 1. Metodologija naučnog rada, sa posebnim osvrtom na aplikabilnost u zdravstveno-ekonomskim studijama
 2. Osnovne karakteristike zdravstvenih sistema, u okviru čega će se prezentirati koncepti postojećih zdravstvenih sistema i modela finansiranja, te razmatrati moguće reforme 
 3. Ekonomija u zdravstvenom sektoru/zdravstvena ekonomika, sa prikazom osnovnih ekonomskih teorija i specifičnosti zdravstvenog sektora
 4. Osnovni pojmovi farmakoekonomike, u čijem okviru će polaznici dobiti osnovne informacije o vrstama farmakoekonomskih analiza, te primjene modeliranja prilikom izrade farmakoekonomksih studija
 5. Procjene zdravstvenih tehnologija, kao šireg koncepta primjenjivog na dijagnostička, terapijska i druga sredstva i kapitalne investicije u zdravstvu
 6. Promocija zdravlja, kao bitan segment javno-zdravstvene politike u cilju adekvatne prevencije, postavljanja politika u zdravstvu i unapređenje sistema.

Nastava će se izvoditi, na bazi IMCL (Interactive Multichannel Learning) metode kroz:
 
 • Direktni kontakt – on-site nastava
 • Putem on-line platformi
 • Izradu seminara i istraživačkih projekata
 • Završni rad

Karakteristike IMCL načina studiranja
 
 1. asinkrono preuzimanje: odnosi se na online pristupu informacijama, bez obzira na njihov format (video, audio, tekst, slike, itd.)
 2. asinhrona komunikacija: jedan-na-jedan, jedan-prema-više, više-prema-više, kroz korištenje e-pošte, foruma, blogova itd.
 3. sinhrona komunikacija: jedan-na-jedan, jedan-prema-više, mnogo-prema-mnogima, kroz alate kao što su razgovori, instant poruke, audio i video konferencije itd
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Brošura master studija

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana