News

Ured za pravne odnose

Ured za pravne poslove upravlja svim pravnim poslovima (ugovornim, administrativnim, poslovima koji se odnose na akreditiranje te drugim općim poslovima), uključujući menadžment ljudskih resursa.

Ured za pravne poslove djeluje kao temeljni ured za upravljanje i obradu odluka i smjernica Senata univerziteta, i glavna je veza sa Kantonalnim i Federalnim ministarstvima obrazovanja, kao i Državnom agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.

Ured za pravne poslove upravlja svim ugovorima o raznim univerzitetskim saradnjama, istraživačkim i razvojnim projektima, i izrađuje nacrt svih pojedinačnih i općih pravnih akata u ime Univerziteta SSST.


Lejla Abdurahmanović
Šefica Ureda za pravne poslove
+387 33 975 027
lejla.abdurahmanovic@ssst.edu.ba
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana