News

Ishodi studija

Po završetku studija, polaznici stiču zvanje

Magistar zdravstvene ekonomike i farmakoekonomike


Magistri zdravstvene ekonomike i farmakoekonomike imaće kompetencije za:
 
  1. Dizajniranje farmakoekonomskh studija
  2. Tumačenje rezultata farmakoekonomskih studija
  3. Izradu izvještaja o procjeni zdravstvene tehnologije
  4. Izradu modela farmakoekonomskih analiza
  5. Kritičku evaluaciju objavljenih istraživanja
  6. Evaluaciju zdravstvenih investicija i politika
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Brošura master studija

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana