Computer science

Zdravstvena ekonomika i farmakoekonomika

Alokacijom

Medicinski fakultet Univerziteta SSST sa radom je počeo 2014/2015 akademske godine, kao prvi privatni medicinski fakultet u regionu. Opremljen najsavremenijim laboratorijama, softwerom, ali i angažovanjem stručnjaka iz prakse u nastavni proces, za kratko vrijeme smo postali konkurentni. Kao najbrže rastući fakultet u okviru Univerziteta, te preopznavajući potrebe tržišta pokrenuti su studijski programi stomatologije, farmacije i zdravstvenih studija.

Naši studenti stručnu praksu obavljaju u relevantnim javnim zdravstvenim ustanovama u BiH (UKC Sarajevo, Opća Bolnica „Prim.dr Abdulah Nakaš“), ali i privatnim klinikama.

Naši kurikulumi prate svjetske trendove u medicini i farmaciji i ravnopravno konkurišu sa prestižnim medicinskim fakultetima u Europi.

U okviru dodiplomske nastave, naš program i metode studiranja su prilagođeni tako da studenti mogu pristupiti i položiti The United States Medical Licensing Examination (USMLE), što im osigurava dodatnu vrijednost studija i omogućava aplikaciju za obavljanje prakse na različitim klinikama i bolnicama đirom svijeta.

Osim dodiplomskog studija, pokrenuti su i doktorski studijski porgrami iz kliničke mediicine i doktoriski studij biomedicine.

Kao odgovor na potrerbe društva, zdravstvenih sistema i tržišta rada, odlučili smo pokrenuti i master studij iz oblasti zdravstvene ekonomike i farmakoekonomike.

Counter icons

JEDINI MASTER STUDIJ FARMAKOEKONOMIKE U BiH I REGIONU

Counter icons

JEDNOGODIŠNJI STUDIJ SA 60 ETCS

Counter icons

STRUČNJACI IZ PRAKSE U NASTAVI

Counter icons

TRANSFORMACIJA NAUKE U PRAKSU

Counter icons

USAVRŠAVANJE ILI PROMJENA KARIJERE

PLava linija
Dekan
Quot

Poruka Dekana

“Medicinski fakultet u Sarajevu se bavi izgradnjom snažnijih, raznolikih generacija visoko obučenih ljekara i medicinskih stručnjaka kroz inovativne teorijske i praktične programe obuke koji primjenjuju optimističan pogled i perspektivu na buduće generacije. Težimo izvrsnosti u istraživanju, zajednici, brizi o pacijentima i iznad svega obrazovanju.

Sa sve većim naglaskom na nauku u dvadeset prvom vijeku, a posebno na medicinske nauke, naša je misija da pokrenemo zajednicu naprijed sa profesionalnim ambicijama i modernim akademskim okruženjem. Nudimo najsavremenije osnovno i kliničko obrazovanje, sa objektima unutar i izvan kampusa. Velika nam je privilegija poželjeti Vam dobrodošlicu na Medicinski fakultet u Sarajevu i naš novi postdiplomski studj.”

Dr Semira Galijašević

Dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu

quot
Dekan

Poruka Dekana

“Medicinski fakultet u Sarajevu se bavi izgradnjom snažnijih, raznolikih generacija visoko obučenih ljekara i medicinskih stručnjaka kroz inovativne teorijske i praktične programe obuke koji primjenjuju optimističan pogled i perspektivu na buduće generacije. Težimo izvrsnosti u istraživanju, zajednici, brizi o pacijentima i iznad svega obrazovanju.

Sa sve većim naglaskom na nauku u dvadeset prvom vijeku, a posebno na medicinske nauke, naša je misija da pokrenemo zajednicu naprijed sa profesionalnim ambicijama i modernim akademskim okruženjem. Nudimo najsavremenije osnovno i kliničko obrazovanje, sa objektima unutar i izvan kampusa. Velika nam je privilegija poželjeti Vam dobrodošlicu na Medicinski fakultet u Sarajevu i naš novi postdiplomski studj.”

Sincerely,

Dr Semira Galijašević

Dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu

Tarik Čatić

Ideja o pokretanju studijskog programa koji bi osigurao razumijevanje osnovnih farmakoekonomskih principa prilikom procjene zdravstvenih tehnologija, nastala je kao rezultat iskustva prilikom profesionalnog angažmana u farmaceutskoj industriji, ali i entuzijazma vezanog za prethodno pionirsko obrazovanja na ovom polju.

Osnivanje prvog udruženja iz oblasti farmakoekonomike i istraživanja ishoda, objava prvih stručnih i naučnih publikacija, organizacija konfencija sa međunarodnim učešćem u BiH, kao i učešće na brojnim stručnim i naučnim skupovima kako u zemlji tako i širom svijeta, objava prve literature iz oblasti farmakoekonomike, svakodnevno suočavanje sa osiguranjem dostupnosti terapije pacijenima, kontakti sa donosiocima odluka, kolegama iz drugih kompanija i država, razlozi su za odluku o pokretanju ovog studija.

Osim navedenog, kao ključna prepreka za veću implementaciju farmakoekonomskih principa, skoro uvijek, bio je problem nedovoljne informisanosti, edukacije i nepostojanja prilike o sticanju formalnog znanja iz ove oblasti od strane svih sudionika u zdravstvenom sistemu.

Merima Čaluk

Master program that provides practical and applicable knowledge and competences.

Studenti

Master studij osigurava praktična i primjenjiva znanja i kompetencije

Mi

smo

društveni

Pratite vijesti i važne informacije na društvenim mrežama. Pratite našu Facebook stranicu za više detalja.

Zaroni u život SSST studenata. Prati nas na instagramu da nađeš motivaciju, prilike i najnovije informacije u vezi naše institucije.

Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Brošura master studija

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana