News

Zašto master studij iz oblasti zdravstvene ekonomike farmakoekonomike

U trenutnoj ekonomskoj klimi svi zdravstveni sistemi suočavaju se sa ograničenim raspoloživim reursima.

Program master studija Zdravstvena ekonomika i farmakoekonomika pri Medicinskom fakultetu Univerziteta SSST prvi je akademski postdiplomski studij pokrenut u Bosni i Hercegovini i zemljama regije, kao odgovor potrebama tržišta i sve većem interesu od strane svih aktera za naučnim pristupom evaluacije zdravstvenih tehnologija.

Program master studija kao studija drugog ciklusa, polaznicima će na jednom mjestu pružiti sadržaje vezane za osnovne koncepte zdravstvene ekonomike, farmakoekonomike i procjene zdravstvenih tehnologija kroz predavanja i praktični rad.

Predavači uključeni u nastavni proces su akademski stručnjaci, ali i stručnjaci iz prakse te gostujući predavači predstavnici institucija koje koriste farmakoekonomske analize, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz zemalja regije i Europe.

Važnost i primjena procjene zdravstvenih tehnologija (PZT) i zdravstvene ekonomike, odnosno farmakoekonomike, prilikom donošenja odluka o ispravnoj alokaciji raspoloživih resursa nameće se kao neizbježna.

Zdravstvene tehnologije podrazumijevaju:
 
 • lijekove
 • medicinska sredstva (proizvode)
 • dijagnostičke metode i metode liječenja
 • metode rehabilitacije i prevencije

Tokom preocjene zdravstvene tehnologije obično se razmatraju sljedeći aspekti:
 
 • djeluje li bolje, jednako dobro ili gore od postojećih alternativnih načina liječenja
 • terapeutski učinci, kao i moguće nuspojave
 • utjecaj na kvalitetu života
 • način primjene
 • trošak
 • uticaj na organizaciju sistema zdravstvene zaštite u primjeni liječenja.

Kome je master studij namijenjen?

Učesnicima u u zdravstvenom sistemu sa  prethodno završenim studijima zdravstvenog ili ekonomskog usmjerenja.

Posebano je namijenjen uposlenicima:
 
 • Farmaceutske industrije koji rade na poslovima pristupa tržištu, marketingu i prodaji
 • Zdravstvenih insitucija na poslovima upravljanja, donošenja odluka o finansiranju zdravstvenih usluga, lijekova i dijagnostičkih sredstava
 • Fondova/zavoda zdravstvenih osiguranja te privatnih osiguravajućih kuća
 • Ministarstava zdravstva i zavoda/instituta za zdravlje
 • Zdravstvenim radnicima kao donosiocima odluka na mikro i marko nivou (propisivači, članovi komisija, stručnih tijela za izrade terapijsko-dijagnostičkih smjernica)
 • Farmaceutima u različitim segmentima farmacije (apoteke, industrija, agencije i druga tijela)

 
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Brošura master studija

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana