News

Diplomatska Akademija Sarajevo

Skoro sve zemlje Zapadnog Balkana imaju diplomatsku akademiju: Albanija od 2001, Crna Gora od 2003, Hrvatska od 1994, Srbija od 1998, Makedonija itd., i sve su  zemlje članice Internacionalnog foruma za diplomatsku obuku (International Forum on Diplomatic Training – IFDT), dok u Bosni i Hercegovini nema diplomatskih akademija. Stoga, u okviru postdiplomskih studija iz društvenih nauka, Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (SSST), 2018. osniva Diplomatsku Akademiju Sarajevo (DAS) u saradnji sa Univerzitetom u Buckinghamu (University of Buckingham) u Velikoj Britaniji.

U domenu svog djelovanja, DAS će biti fokusiran na četiri prioriteta:
 
  • obuka u diplomatskim vještinama i stranim jezicima,
  • istraživanja nacionalnih, regionalnih, evropskih, mediteranskih i globalnih pitanja,
  • izdavačka djelatnost usmjerena na literaturu iz oblasti javne i drugih diplomatija te internacionalnih odnosa i
  • organiziranje konferencija, panela,okruglih stolova, foruma i sl. iz oblasti javne i drugih diplomatija te internacionalnih odnosa.

Cilj osnivanja DAS je unapređenje profesionalizma i poslovne spremnosti privatnog i civilnog sektora. Savremene diplomate, kao i drugi akteri internacionalnih odnosa, moraju biti odgovarajuće pripremljeni za rješavanje složenih, vrlo fokusiranih izazova, kao i izazova koji nadilaze uska polja stručnosti. Stoga DAS nudi visoko kvalitetne module i usklađene programe koji omogućavaju polaznicima da učinkovito koriste razvijene vještine i znanja u svrhu kreativnog doprinošenja rješavanju složenih pitanja u međunarodnim odnosima.

Pored programa diplomatske obuke, SSST u sklopu DAS nudi i standardne akademske programe iz oblasti diplomatije na II i III ciklusu studija. Naši postdiplomski programi (magistarske i doktorske studije)  su dizajnirani u cilju obogaćivanja i unapređivanja akademskih iskustava iz oblasti diplomatije nakon završenog općeg studija, na taj način pružajući studentima više mogućnosti da postanu stručnjaci u svojoj oblasti, bez obzira da li nastavljaju karijeru u industriji, biznisu, vladi, NVO ili akademskom sektoru.

Potencijalni kandidati mogu kontaktirati članove menadžmenta Univerziteta, kao i administrativno osoblje za sve dodatne informacije:

Adisa Memišević, Studentska služba
E: adisa.memisevic@ssst.edu.ba
T: +387 33 975 000
F: + 387 33 975 030

Jasmina Bajramović, Asistent Predsjednika
E: jasmina.bajramovic@ssst.edu.ba
T: +387 33 975 003
F: + 387 33 975 030

Prof. dr. Vjekoslav Domljan
Rektor Univerziteta
E: vjekoslav.domljan@ssst.edu.ba

Prof. dr. Ejup Ganić
Predsjednik Univerziteta
E: jasmina.bajramovic@ssst.edu.ba

Prof. Maja Savić-Bojanić
Dekanesa Fakulteta za političke nauke i međunarodne odnose
E: maja.savic@ssst.edu.ba
T: +387 33 975 015
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana