News

Studentska služba

Studentska služba, kao dio našeg Ureda za administrativne poslove, pruža podršku studentima tokom i nakon okončanja studija. Bilo da studirate na dodiplomskom ili postdiplomskom studiju na Univerzitetu SSST, ovaj Ured Vam stoji na raspolaganju da Vam pomogne u nizu administrativnih zadataka, vodi Vaš akademski portfolio, nudi savjetovanje o vannastavnim aktivnostima, pruža podršku u osiguravanju radne prakse i u općem smislu brine da uživate u najboljem mogućem akademskom i ličnom putovanju dok studirate na Univerzitetu SSST.
 

Dekan studenata

Dekan studenata Univerziteta SSST zadužen je da usko sarađuje sa Studentskim vijećem i studentima pojedinačno, služeći kao aktivna veza između studenata, nastavnog osoblja, administracije i menadžmenta Univerziteta. Dekan studenata takođe blisko sarađuje sa SSST-evim akademskim savjetnicima kako bi se osiguralo praćenje akademskog progresa svakog studenta i kako bi se svakom problemu djelotvorno i na vrijeme pristupilo. U saradnji sa koordinatorima administrativnih studentskih poslova, dekan studenata pomaže u organizaciji evaluacije studenata koja se sprovodi dvaput godišnje, i on/a uvijek stoji na raspolaganju po svim pitanjima, od akademskog kalendara do studenstkih pravila i propisa, vodeći računa da vannastavne aktivnosti i klubovi imaju svu potrebnu podršku i uslugu.
 

Ured registrara

Ured registrara čuva i vodi studentske spise, od zahtjeva za upis do diplomiranja, vodeći računa da su ažurirani i uvijek spremni za pregled. Ured registrara je jedan od ureda koji pruža najveću uslugu na našem univerzitetu i teži ka održavanju kulture usmjerene ka korisniku usluga, što olakšava rad Univerziteta u svim aspektima. Između ostalog, Ured registrara objavljuje rezultate ispita nakon održavanja sjednice Odbora fakulteta, priprema studentske diplome i dodatke diplomi, olakšava proces prijave naših studenata na postdiplomske studije, nadgleda ažuriranje u našem Informativnom sistemu za registraciju studenata (SPACE), te objavljuje odluke Akademske i Disciplinske komisije. Takođe, Ured registrara vodi brigu i ažurira informacije o studentskim akademskim dostignućima i za arhiv Univerziteta SSST i Univerziteta u Buckinghamu.

Dio Ureda registrara je i Ured za administrativne studentske poslove, čiji je cilj osigurati našim studentima svu podršku i pomoć koji su im potrebni na Univerzitetu SSST, razumijevajući da je administrativna djelotvornost presudna u pomaganju i studentskog akademskog uspjeha i pozitivnog društvenog i ličnog razvoja. Naš ured, koliko je to god moguće, predano pomaže dodiplomskim i postdiplomskim studentima bez odlaganja, temeljito i pouzdano, putem e-maila, telefona ili lično. Između ostalog, ovaj ured se bavi pitanjima akademskih programa, usluga posebnih potreba, međunarodnih studentskih službi i Udruženja svršenika univerziteta. Uredu se, također, studenti mogu lično obratiti za pomoć (svakim danom od 11:00 – 14: 00), a ured dodjeljuje ključeve za ormariće i studentske iskaznice. Ured za administrativne studentske poslove usko sarađuje sa Dekanom studenata, težeći da ostane korak ispred studentskih potreba.

 


Adisa Memišević
Rukovodilac SSST-UB kolaboracije
Rukovodilac Ureda registrara
+ 387 33 975 010
adisa.memisevic@ssst.edu.ba


Elma Sikirić
Registry office
033/975-012
elma.sikiric@ssst.edu.ba


Vernes Salkičević
Registry office
033/975-001
amina.mahic@ssst.edu.ba

 

 


 

 

Generalni upiti: administration@ssst.edu.ba
Upis i aplikacije: admissions@ssst.edu.ba

Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana