News

Studijski programi

Studijski programi

 

Nakon diplomiranja sa nekog od navedenih programa, diplomanti primaju dvojnu diplomu sa Univerziteta SSST i Univerziteta Buckingham, i dodjeljuje im se sljedeće zvanje:

 • Kompjuterske nauke
  • Inžinjer kompjuterskih nauka 
 
 • Dizajn i razvoj video igrica
  • Bachelor dizajna i razvoja video igara
 
 • Informacioni sistemi
  • Inžinjer informacionih sistema
    
 • Ekonomija
  • Diplomirani ekonomista 
 
 • Političke nauke i međunarodni odnosi
  • Diplomirani politolog
    
 • Engleski jezik
  • Bachelor studij iz engleskog jezika i primjenjenih studija

Nakon diplomiranja sa navedenog programa, diplomanti medicinsog fakulteta primaju diplomu Univerziteta SSST i dodjeljuje im se sljedeće zvanje: 

 • Medicina
  • Doktor medicine 
 
 • Stomatologija
  • Doktor stomatologije
    
 • Farmacija
  • Magistar farmacije
 
 • Zdravstveni studij
  • Bachelor fizikalne terapije 
  • Bachelor zdravstvene njege

Nakon diplomiranja, diplomanti sarajevske filmske akademije primaju diplomu Univerziteta SSST i dodjeljuje im se sljedeće zvanje: 

 • Filmska režija  
  • Filmski redatelj - stručno audio-vizuelni umjetnik

Nakon diplomiranja, diplomanti Odsjeka za germanistiku primaju diplomu Univerziteta SSST i dodjeljuje im se sljedeće zvanje: 

 • Njemački jezik
  • Bachelor studij iz njemačkog jezika i primjenjenih studija 

Nakon magistriranja sa jednog od navedenih programa, magistranti primaju dvojnu diplomu Univerziteta SSST i Univerziteta Buckingham, i dodjeljuje im se sljedeće zvanje:

 • Kompjuterske nauke sa fokusom na Big Data
  • Magistar kompjuterskih nauka iz oblasti Big Data
 
 • Informacioni sistemi
  • Magistar informacionih sistema
 
 • Poslovna administracija
  • Magistar menadžmenta i administracije
    
 • Ekonomska tranzicija i europske integracije
  • Magistar ekonomije
    
 • Finansije sa bankarstvom
  • Magistar ekonomije 
    
 • Ekonomija/Finansije - istraživanje
  • Masgistar ekonomije 
    
 • Međunarodno pravo
  • Magistar međunarodnog prava
    
 • Diplomatija
  • Magistar diplomatije
    
 • Analiza konflikta i procesa pomirenja
  • Magistar analize konflikta i procesa pomirenja

 

Nakon magistriranja, magistranti medicinskog fakulteta primaju diplomu Univerziteta SSST i dodjeljuje im se sljedeće zvanje:  

 • Zdravstveni studij  
  • Magistar fizikalne terapije
  • Magistar zdravstvene njege


Nakon magistriranja, magistranti sarajevske filmske akademije primaju diplomu Univerziteta SSST i dodjeljuje im se sljedeće zvanje:  

 • Filmska režija  
  • Diplomirani audio-vizuelni umjetnik filmski redatelj master

Nakon doktoriranja sa jednog od navedenih programa, doktoranti primaju zajedničku diplomu Univerziteta SSST i Univerziteta Buckingham, i dodjeljuje im se sljedeće zvanje:

 • Kompjuterske nauke     
  • Doktor kompjuterskih nauka
 
 • Informacioni sistemi     
  • Doktor informacionih sistema
 
 • Ekonomija / Finansije / Menadžment      
  • Doktor ekonomskih nauka
 
 • Političke nauke i međunarodni odnosi    
  • Doktor političkih nauka
 
 • Inžinjerske nauke     
  • Doktor tehničkih nauka


Nakon doktoriranja, doktoranti medicinsog fakulteta primaju diplomu Univerziteta SSST i dodjeljuje im se sljedeće zvanje: 

 • Medicine    
  • Doktor medicinskih nauka


Nakon doktoriranja, doktoranti sarajevske filmske akademije primaju diplomu Univerziteta SSST i dodjeljuje im se sljedeće zvanje: 

 • Filmska režija   
  • Diplomirani audio-vizuelni umjetnik filmski reditelj doktor
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana