News

Fakultet kompjuterskih nauka

Kompjuterske nauke su jedna od malobrojnih akademskih disciplina koje izrazito utiču na skoro svaki aspekat našega društva. One kombinuju temeljnu nauku sa mjerenjem njenog neposrednog društvenog utjecaja. Teško je pomisliti i na jedno drugo polje koje se u tolikoj mjeri isprepliće sa drugim akademskim poljima, utiče na njih tako intenzivno i tako brzo mijenja naš svijet.

Nastavnim planom i programom kompjuterskih nauka na SSST-u diktira tehnološki napredak, gdje se program neprestano aktuelizira da bi odgovorio na razvoje u ovom dinamičnom polju.

Program kompjuterskih nauka istražuje i temeljnu teoriju kompjuterskih nauka, uključujući otvorene probleme koje treba definisati i riješiti, te najnovije u razvoju aplikacija kompjuterskih nauka. Program, pored toga, promovira znanje i vještine, što omogućava studentima da realizuju svoje ideje i osmisle svoje aplikacije stvarnoga svijeta. SSST pruža stimulativno i inovativno okruženje za studiranje orijentisano na programiranje što obuhvata računarsku teoriju, programske jezike poput jezika C i Jave, strukture podataka i algoritme. Ali teorija je samo početak- naši studenti su neprestano pred izazovom kroz praktična predavanja poput kompjuterske arhitekture, analize sistema i dizajna, software-inžinjeringa, operativnih sistema, mreža i telekomunikacija, razvoja weba, baze podataka, data mining-a, kompjuterske grafike i odabranih predavanja iz elektronike i elektrotehnike- a sve ih to priprema za sve veće zahtjeve i akademskog svijeta i industrije.
„Jedna od najboljih stvari na SSST-u je da se taj univerzitet u velikoj mjeri fokusira na pružanje praktičnih vještina studentima u oblasti kompjuterskog programiranja. Na predavanjima se uvijek trudim da podijelim ekspertizu stečenu na Univerzitetu Stanford i u Silikonskoj dolini kako bih im pomogao da se bolje pripreme za savremena radna mjesta.“

Dr. Almir Mutapčić, Fakultet kompjuterskih nauka

„Nemoguće je ne učiti na SSST. Odlučnost profesora i asistenata na Fakultetu kompjuterskih nauka da nam prenesu svoje znanje, njihov veliki entuzijazam, u kombinaciji sa odličnim kvalifikacijama koje su stekli u akademskom i industrijskom sektoru, predstavljaju nam stalni izvor motivacije. Ulazimo u laboratorije i učionice s uzbuđenjem, odlučni da postignemo najbolje u ovoj oblasti koja se neprestano razvija.“

Ena Kurtović, student Fakulteta kompjuterskih nauka na SSST-u (dodatni studij iz ekonomije)
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana