News

Balkanski Institut za izučavanje konflikata, odgovornosti i pomirenja

O INSTITUTU
Balkanski institut za izučavanje konflikata, odgovornosti i pomirenja neovisna je, neprofitna naučno-istraživačka institucija koju je osnovala Sarajevska škola za nauku i tehnologiju. Svrha Instituta je razvijanje teorije, istraživanja i prakse koje za cilj imaju objašnjavanje i analiziranje procesa neophodnih za efikasno razrješenje konflikata i uspostavljanje pomirenja, s posebnim naglaskom na regiju Balkana.
 

KAKO JE NASTALA IDEJA O OSNIVANJU INSTITUTA
Po završetku sukoba na području zapadnog Balkana, porastao je interes za sprovođenjem neovisnih akademskih studija o uzrocima, prirodi i implikacijima konflikata te procesa značajnim za uspostavljanje pomirenja, odgovornosti i obnovu zajednice. Trenutno u regiji postoji manjak institucionaliziranih naučno-istraživačkih kapaciteta koji bi se bavili gore navedenim pitanjima na regionalnom nivou, unatoč već odavno prepoznatoj potrebi za istraživanjem navedenih procesa. Uz to je obim akademske razmjene unutar regiona vrlo ograničen iako je predmet ispitivanja izuzetno značajan za sve zajednice u regionu. Istraživanja koja se trenutno sprovode u pojedinim zemljama regiona uglavnom su fokusirana na opisivanje uzročnih mehanizama ili procesa demokratizacije i to sve u okviru općeprihvaćenih okvira političke znanosti. Istraživanje usmjereno ka mogućem osporavanju strategija nacionalne političke elite baziranih na mitovima ili pak inovativna i inter-disciplinarna istraživanja nažalost su veoma rijetka.

Sa druge strane, manjkaju i teoretski i empirijski normativi. Postojeći narativi skorašnjih sukoba nisu bazirani na temeljitom naučnom istraživanju već dominara popularna literatura kolektivnih sjećanja, za koju se pokazalo ne samo da je nepouzdana već i da destimulira javnu debatu.

Primarni fokus rada Instituta jeste sprovođenje  društveno relevantnih istraživanja o procesima i implikacijama konflikata, razrješenja konflikata i pomirenja. Institut također namjerava raditi na objavljivanju istraživanja ne samo u okviru akademskog kruga već i šire javnosti, kako bi se stimulirala javna debata, regionalni i nacionalni procesi mirovne konsolidacije, obnova međugrupnih odnosa i kultiviranje kritičkog diskursa u pogledu kolektivne memorije i društvenih odnosa.

Sa svojim stalnim i pridruženim osobljem koje čine profesori, istraživači kao i međunarodni eksperti za područje politike, političke teorije, psihologije, nacionalizma i balkanskih studija, Institut obezbjeđuje jedinstvenu platformu za sprovođenje neovisnog, inovativnog, i interdisciplinarnog istraživanja i suradnje. Pored ovoga, Institut namjerava popuniti prazninu empirijskih pokazatelja i normativno-teoretskih uvida koja bi razjasnila pitanja samoodrživog razriješavanja međugrupnih konflikata, pomirenja i obnove post-konfliktnih međugrupnih odnosa.
 

Ciljevi Instituta

 • Povećavanje razumjevanja duboko ukorijenjenih konflikata s naročitim naglaskom na regiju Balkana
 • Sprovođenje i iniciranje istraživanja procesa bitnim za razriješavanje međugrupnih konflikata i pomirenja
 • Uspostavljanje regionalne i međunarodne saradnje sa univerzitetima, nevladinim organizacijama i istraživačima u područjima Balkanskih studija, historije, politike, psihologije i pomirenja
 • Uspostavljanje mreže istraživača i praktičara u području izučavanja i riješavanja međugrupnih konflikata i pomirenja
 • Organiziranje regionalnih i međunarodnih konferencija, akademskih razmjena i studijskih posjeta s ciljem unapređenja istraživanja, studiranja, i podučavanja gore navedenih pitanja
 • Ugošćavanje regionalnih i međunarodnih mladih i iskusnih istraživača, profesora i studenata, magistranata i doktoranata koji rade u okviru navedenih područja
 • Objavljivanje i promocija rezultata istraživanja kao i učestvovanje u javnim debatama na teme koje se odnose na izučavanje konflikata i proces pomirenja
 • Organiziranje arhive postojećih i budućih materijala kao i uspostavljanje elektronske biblioteke putem web-stranice Instituta
 • Uspostavljanje fondova za finansiranje istraživanja za mlađe i starije istraživače
 • Uspostavljanje saradnje s prominentnim međunarodnim institutima koji se bave pitanjima od našeg interesa
 

Područje istraživanja

 • Historija, politika i psihologija konflikata na Balkanu
 • Procesi riješavanja međugrupnih konflikata i uspostavljanja pomirenja
 • Obnavljanje post-konfliktnih međugrupnih odnosa
 • Suočavanje s kolektivnim zločinima
 • Kolektivna odgovornost
 • Politika različitosti i pitanje identiteta u post-konfliktnim političkim zajednicama
 • Kolektivno sjećanje i narativi
 

Završeni projekti

 • Organizacija konferencije na temu “Pokušaji ka izučavanju i uspostavljanju međugrupnog pomirenja u BIH: Interdisciplinarni pristup”
 • Ko-produkcija kratkih igranih filmova: “Psihološko suočavanje sa genodicom počinjenim u Srebrenici”
 • Ispitivanje efekata prihvatanja kolektivne odgovornosti i iskazivanje stida na proces rehumanizacije (eksperimentalni pristup)

Aktivnosti
 • Konkurs: Master of Arts in Conflict Analysis and Reconciliation (one year full-time program)
 • Istraživački projekat „Investigation of socio-political relationships between Turkey and BIH“
 • Istraživački projekat „Apology effects on intergroup forgiveness“
 • Istraživački projekat „Fostering Reconciliation through Moral Examplars“
 

Balkanski Institut za izučavanje konflikata, odgovornosti i pomirenja
Kontakt:
Sabina Čehajic-Clancy - sabina.cehajic@ssst.edu.ba;
Dr. Jana Jevtić - jana.jevtić@ssst.edu.ba

Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana