News

Ekonomija i Biznis nastavno osoblje

Profesori

Maja Pulić, CPhD

Lecturer

maja.pulic@ssst.edu.ba

Profesori

Dr. Vjekoslav Domljan, professor

Recktor

vjekoslav.domljan@ssst.edu.ba

Profesori

Faruk Hadžić

CPhD, Lecturer

faruk.hadzic@ssst.edu.ba

Profesori

Prof. Tahir Mahmutefendić

Associate professor

tahir.mahmutefendic@ssst.edu.ba

Profesori

Dr. Sanela Pašić

Adjunct Assistant professor

sanela.pasic@ssst.edu.ba

Profesori

Dr. Azra Becirovic

LECTURER

azra.becirovic@ssst.edu.ba

Profesori

Dr. Goran Miraščić

Adjunct Assitant Professor

goran.mirascic@ssst.edu.ba

Profesori

Mr. Amer Čeljo, CPhD

Industry Expert Lecturer

amer.celjo@ssst.edu.ba

Profesori

Dragana Kovačević

MSc - Lecturer

dragana.kovacevic@ssst.edu.ba

Profesori

ELMA AGIĆ-ŠABETA

Adjunct Assistant Professor

elma.agic@ssst.edu.ba

Profesori

Gregor Jurišić

LECTURER

gregor.jurisic@ssst.edu.ba

Profesori

Jasmina Ahmetbašić, MSc

Industry Expert Lecturer

jasmina.ahmetbasic@ssst.edu.ba

Profesori

Rijad Hasić

LECTURER

rijad.hasic@ssst.edu.ba

Profesori

Suzana Tihi-Babić, MA

LECTURER

suzana.tihi@ssst.edu.ba

Profesori

Prof. dr. Nedim Čelebić

ASSOCIATE PROFESSOR

nedim.celebic@ssst.edu.ba

Profesori

Nermin Oruč

Adjunct Assistant Professor

nermin.oruc@ssst.edu.ba

Profesori

Zihinja Hasović

LECTURER

zihnija.hasovic@ssst.edu.ba

Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2018 Sva prava zadržana | Made by MANIA