News

Stomatologija predmeti

stomatologija

svi moduli su 8 etcs osim gdje je posebno naznačeno..

 

postdiplomski studiji

zimski semestar

 • Cell Biology
 • Medical Physics and Biophysics I
 • Medical Chemistry
 • Anatomy I
 • English/Latin/Bosnian

ljetni semstar

 • Genetics
 • Medical Physics and Biophysics II
 • Biochemistry
 • Anatomy II
 • First Aid
 • History of Dental Medicine (Izborni)
 • Psychology in Medicine (Izborni)

zimski semestar

 • Histology
 • Physiology I
 • Tooth Morphology with Dental Anthropology I
 • Dental Materials
 • Introduction to Dental Medicine

ljetni semstar

 • Embryology
 • Physiology II
 • Tooth Morphology with Dental Anthropology II
 • Introduction to Immunology
 • Cariology and Occlusion
 • Nutrition and Health (Izborni)
 • Health Management and Health Economics (Izborni)
 • Medical Ethics and Legal Aspects of Medical Practice (Izborni)
 • Dental Hypersensitivity and Disease (Izborni)

zimski semestar

 • Pathology I
 • Pathophysiology
 • Basics of Medical Microbiology and Parasitology
 • General Pharmacology
 • Introduction to Dental Research I

ljetni semstar

 • Pathology II
 • Preclinical an d Laboratory Fixed Prosthodontics
 • Introduction to Neuroscience and Neurology
 • Dental Pharmacology
 • Introduction to Dental Research II
 • Immunology Selected Chapters (Izborni)
 • Oral Hygiene (Izborni)

zimski semestar

 • Anaesthesiology and Reanimation
 • Internal Medicine I
 • Preclinical and Laboratory Removable Prosthodontics
 • Fixed Prosthodontics
 • General Radiology

ljetni semstar

 • Infectology
 • Internal Medicine II
 • General Surgery
 • Preclinical Restorative Dental Medicine I
 • Ophthalmology 
 • Pain (Izborni)

zimski semestar

 • Preclinical Oral Surgery
 • Restorative Dental Medicine
 • Endodontics I
 • Preclinical Periodontology
 • Dental Radiology

ljetni semstar

 • Oral Surgery
 • Removable Prosthodontics
 • Orthodontics
 • Maxillofacial Surgery and Dental Medicine
 • Otorhinolaryngology 
 • Dental Photography (Izborni)
 • Gerontology (Izborni)

zimski semestar

 • Paediatric and Preventive Dental Medicine I
 • Paediatrics
 • Clinical Periodontology
 • Dermatovenerology
 • Ophthalmology

ljetni semstar

 • Paediatric and Preventive Dental Medicine II
 • Oral Medicine
 • Ethics in Dental Medicine
 • Endodontics II
 • Thesis work 
 • Dental Medicine in Later Life Stages (Izborni)
 • Medicine in Future (Izborni)
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana