News

Zdravstvene studije predmeti

zdravstveni studiji

svi moduli su 8 etcs osim gdje je posebno naznačeno.

 

postdiplomski studiji

zimski semestar

 • Anatomy
 • Physiology
 • Microbiology with parasitology
 • Fundamentals and the process of healthcare1 / 2
 • Pathology
 • Psychology in Medicine
 • Sociology
 • Medical ethics and legal aspects of medical practice

ljetni semstar

 • Epidemiology
 • Informatics
 • Fundamentals and the process of health care 2/2
 • Communication skills
 • Developmental psychology
 • Pathophysiology
 • Clinical Exercises of Health Care I
 • German language I

zimski semestar

 • Pharmacology
 • Gynecology and Maternity
 • Internal Medicine with Infectology and Neurology1 / 2
 • Basics of Radiology and Protection from Ionizing Radiation
 • Pediatrics
 • Health care for mothers and newborns
 • Health Care Adult I
 • Health and Social Legislation
 • Dietetics
 • Elective course

ljetni semstar

 • Internal Medicine with Infectology II Neurology 2/2
 • Clinical Exercises of Health Care II
 • Methods of Health Education and Promotion of Health
 • Health Care Adult II
 • Child health care
 • German language II
 • Elective course

zimski semestar

 • Surgery
 • Clinical medicine IV
 • Coordination and Supervision in Health Care
 • Health care for geriatric patients
 • Adult Health Care III
 • Health care people with special needs
 • Health care psychiatric patients 1/2
 • Health Care in the Community 1/2

ljetni semstar

 • Public health
 • Clinical Exercises of Health Care III
 • Basics of research work in nursing
 • Health Care Adult IV
 • Health care psychiatric patients 2/2
 • Community Health Care 2/2
 • German language III
 • Clinical medicine V
 • Final work

zimski semestar

 • The Basics of Clinical Transfusion Medicine
 • Psychology of the pain
 • Health Care of a School Child

ljetni semstar

 • Health care of oncological patients
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana