News

Pripremni kurs iz engleskog jezika – Engleski za univerzitetske studije

Univerzitet SSST nudi pripremnu nastavu iz engleskog jezika pod nazivom Engleski za univerzitetske studije. Uključuje 50 sati nastave u malim grupama, i koriste se posebno osmišljeni materijali. Pored toga, svi sudionici dobiju Potvrdu o sudjelovanju nakon završetka kursa.

Ovaj kurs je namijenjen pojedincima koji žele studirati na engleskom jeziku, te poboljšati nivo komunikacije na engleskom. Kurs se bazira na sljedećim praktičnim vještinama:

  • Temeljiti pregled engleske gramatike, s naglaskom na praktičnu primjenu i izbjegavanje uobičajenih pogrešaka kod ne-izvornih govornika.
  • Akademske vještine pisanja i učenja te organizovanje ideja u standardne akademske oblike (pasus i esej)
  • Sposobnost kritičkog čitanja i analiziranja tekstova
  • Ispravno citiranje i izbjegavanje plagiranja
  • Uspjesno prezentiranje
  • Pisanje CV-a, poslovnih pisama, stručnih prijedloga i izvješća

Cijena: KM 400

Uključuje 50 sati nastave, nastavne materijale i Potvrdu o sudjelovanju.

Kako se prijaviti?

Za više informacija, ili ako želite da se prijavite, molimo vas da nas kontakirate putem telefona na broj +387 33 975 001 (SSST Studentska služba), ili da pošaljete email u kojem ćete navesti vaše ime, prezime, dob, i broj telefona (admissions@ssst.edu.ba). U tom slučaju vas molimo da naznačite da se prijavljujete za ovaj kurs.

Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana