News

Prijava za upis na SSST

aplikacije za upis na dodiplomske ili postdiplomske programe SSST fakulteta zaprima i vodi Odjel za upis Ureda registrara. Univerzitet propisuje uslove za upis za Studente iz Bosne i Hercegovine kao i za strane studente, pri čemu se uzima u obzir konkuretnost i osobni uspjeh studenta.

za donošenje odluke o upisu, Univerzitet SSST razmatra opći postignuti akademski uspjeh kandidata, priložene reference, rezultate prijemnog ispita (za dodiplomske programe) i utiske sa intervijua. 


Ovo je kratki vodič sa uputama za kandidate koji žele da apliciraju za upis na jedan od dodiplomskih programa Univerziteta SSST. 


Datumi kada SSST organizuje prijemne ispite i rokovi za prijave su dostupni na sekciji 'prijemni ispiti' na našoj web stranici. Pored toga, kandidati mogu pogledati objavljene primjerke prijemnih ispita kako bi se što bolje pripremili i savladali lekcije iz hemije, fizike, biologije, matematike, engleskog i njemačkog jezika. 
 

Budući studenti koji se prijavljuju za medicinu i stomatologiju obavezni su da polažu prijemni ispit iz hemije, fizike, biologije i engleskog jezika.

Budući studenti koji se prijavljuju za Farmaciju su obavezni da polažu prijemni ispit iz hemije i engleskog jezika.


Potencijalni studenti koji apliciraju na Fakultet kompjuterskih nauka, informacionih sistema ili ekonomije rade prijemni ispit iz matematike i engleskog jezika. 

Potencijalni studenti koji apliciraju na program Dizajn i razvoj video igara, rade prijemni ispit iz matematike i engleskog jezika, te pripremaju sinopsis ideje za originalnu video igru i  storyboard.

Potencijalni studenti koji apliciraju na Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa ili studij engleskog jezika rade prijemni ispit samo iz engleskog jezika.


Potencijalni studenti koji apliciraju na studij njemačkog jezika rade prijemni ispit samo iz njemačkog jezika.


Svi kandidati koji apliciraju na bilo koji dodiplomski program moraju da predaju uredno ispunjen aplikacioni formular za dodiplosmke studijeaplikacioni formuar za Medicinski fakultet SSST- a sve propratne materijale, tj. originalnu srednjoškolsku diplomu sa svjedodžbama I-IV razreda Uredu registrara SSST-a. 


Uslovi za upis na Sarajevsku filmsku akademiju su navedeni u aplikacionom formularu Akademije koji možete preuzetu sa SFA Admissions (www.sfa.ba)

 

Nepotpune aplikacije nećemo uzimati u obzir. Ako imate tehničkih problema i ne možete pristupiti aplikaciji ili ne možete priložiti potrebne dokumente, molimo da kontaktirate admissions@ssst.edu.ba. 


Rezultati prijmenih ispita se šalju potencijalnim studentima putem e-maila najkasnije 5 dana nakon polaganja prijemnog ispita. 


Administrativni ured u saradnji sa Dekanom relevatnog fakulteta razmatra kasne prijave i aplikacije za transfer. Savjetujemo kandidate koji kasne sa prijavom za upis da kontaktiraju Ured registrara kako bi dobili adekvatne i ažurirane informacije o trenutnim uslovima za upis. 

 

Kandidati koji su zainteresovani za transfer sa nekog drugog univerziteta na bilo koji fakultet Univerziteta SSST trebaju da popune aplikacioni formular za transfer studente i predaju ga u elektronskoj formi Uredu registrara zajedno sa propratnim dokumentima: prepis ocjena položenih predmeta sa trenutnog fakulteta zajedno sa nastavnim planom i programom koji pohađaju.

 


Ovo je kratki vodič sa uputama za kandidate koji žele da apliciraju za upis na jedan od postdiplomskih programa Univerziteta SSST.

 

Za prijavu za upis na diplomske programe (II ili III ciklus), kandidati treba da popune aplikacioni formular i predaju ga zajedno sa propratnim dokumentima Uredu registrara. Kandidati koji prođu prvi krug selekcije će blagovremeno biti obavješteni o terminu za interviju. 
 

Kandidati koji apliciraju na master program (II ciklus) treba da predaju zajedno sa aplikacionim formularom i motivaciono pismo (potpisano), ažurirani CV, skeniranu diplomu i dodatak diplomi završenog dodiplomskog studija.


Kandidati koji apliciraju na doktorski program (III ciklus) treba da predaju zajedno sa aplikacionim formualom i motivaciono pismo (potpisano), ažurirani CV, potpunu listu publikacija, dvije akademske reference, skeniranu diplomu i dodatak diplomi završenog II ciklusa studija (master programa), kao i kratki pregled/opis polja interesa istraživanja kandidata.

Uslovi za upis na II i III ciklus studija Sarajevske filmske akademije kao i aplikacioni formulari Akademije su dostupni na www.sfa.ba. 


Poziv na upis na diplomske programe Univerziteta SSST se objavljuju na početku ljetnog semestra (molimo pogledajte akademski kalendar SSST-a)


Za donošenje odluke i upisu, Univerzitet SSST razmatra opći postignuti akademski uspjeh kandidata sa I i/ili II ciklusa studija, motivaciono pismo i vještine iz englesokg jezika (pismene i usmene). Status visokoškolske ustanove koju je kandidat ranije pohađao, priložene reference, kao i radno iskustvo kandidata se takođe uzimaju u obzir prilikom donošenja odluke. Kandidati koji prođu prvi krug selekcije će blagovremeno biti obavješteni o terminu za interviju. 

 

Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana