News

Studij medicine na engleskom jeziku


 

Akademske 2014./2015. godine Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology je uveo i studij medicine na engleskom jeziku u trajanju od dvanaest semestara (šest godina), čiji diplomanti po završetku studija stiču zvanje doktora medicine.

Nastava na prvoj godini studija medicine počela je 6. oktobra 2014. godine.

Prvi medicinski fakultet ove vrste u regiji koristi postojeću infrastrukturu u glavnoj zgradi kampusa Univerziteta SSST. Laboratorije Medicinskog fakulteta za pretkliničke predmete studijskog programa nalaze se u prostorijama glavne zgrade kampusa i zauzimaju 1800 kvadratnih metara prostora. Opremljene su najsavremenijom medicinskom opremom i softverom kakvim ne raspolažu ni državni medicinski fakulteti na Balkanu

Studenti moraju obaviti pretkliničku praksu kako bi mogli da nastave studij te obave i kliničku praksu u Kliničkom centru u Sarajevu (KCUS) i drugim kliničkim centrima u BiH sa kojima je SSST potpisao sporazum o saradnji. SSST je takođe potpisao sporazum o saradnji sa drugim klinikama, bolnicama, domovima zdravlja i službama hitne pomoći u BiH.
 
Studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta SSST se educiraju ne samo iz naučnih oblasti prevencije, dijagnosticiranja i liječenja bolesti, nego i iz umjetnosti uspješnog komuniciranja sa pacijentima kroz kontakt sa njima od prve godine studija. Dakle, od najranijih dana svoje studentske karijere na Medicinskom fakultetu, naši studenti licem u lice rade sa pacijentima u medicinskim ustanovama. Naš cilj je da ljekare pripremimo da se iskažu u svijetu medicine koji se stalno mijenja.

Nastavni kadar uglavnom sačinjavaju Bosanci i Hercegovci koji su se školovali u inostranstvu i i većina njih ima značajnu radno uskustvo na poznatim klinikama u zemlji i inostranstvu (Nastavno osoblje) Profesori sa Univerziteta u Buckinghamu i Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti u Sjedinjenim Američkim Državama će takođe učestvovati u izvođenju nastave (MED Strani profesori). Studijski program se u cijelosti odvija na engleskom jeziku.

 U sklopu studija medicine na Sarajevo Medical School studenti imaju priliku učiti njemački jezik. Podijeljeni u grupe prema početnom nivou znanja njemačkog jezika usavršavat će svoje jezičke vještine u trajanju od 4 akadamske godine.

Cilj je dovesti ih na visok nivo znanja govornog i profesionalnog njemačkog jezika, kako bi im se otvorile mogućnosti za nastavak profesionalne i akademske karijere u inostranstvu i povećala njihova vrijednost na tržištu rada.

UPIS STUDENATA NA STUDIJE MEDICINE, STOMATOLOGIJE, FARMACIJE I ZDRAVSTVENE STUDIJE U AKADEMSKOJ 2018/2019 GODINI

 

U akademskoj 2018/2019 godini, Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (SSST) pokreće pored postojećeg i veoma uspješnog programa medicinskih studija tri nova studijska programa – studij stomatologije, studij farmacije i zdravstvene studije. Svi programi su u potpunosti akreditovani te se sva nastava odvija na engleskom jeziku.

U cilju očuvanja kvaliteta i standarda izvrsnosti te kako bismo osigurali upis najboljih kandidata, broj studenata za svaki od tri nova akademska programa je ograničen na 20 po programu (stomatologija, farmacija i zdravstvene studije). Na medicinski program može se upisati do 40 studenata.

Nastava će se održavati u postojećim objektima u sklopu glavne zgrade Univerziteta na Ilidži. Naše laboratorije sa najmodernijom opremom i softverima namijenjenim praktičnoj nastavi nalaze se u podzemnom nivou glavne zgrade kampusa i pokrivaju oko 1800 kvadratnih metara prostora. Pored neophodne teorijske nastave, praktična nastava je naročito dragocjena za naše studente, te tu stavljamo poseban naglasak. Takođe, naši predavači su istaknuti stručnjaci i cijenjeni profesori a naši studenti će takođe imati i obaveznu ljetnju praksu u nekim od renomiranih zdravstvenih ustanova.

 

Prijemni ispiti počinju u 9:00h i održavaju se u prostorijama Univerziteta SSST (ul. Hrasnička cesta 3a, Ilidža, Sarajevo; tel.: +387 33 975 001/002).

Na prijemnom ispitu kandidati rade test iz engleskog jezika, biologije, hemije i fizike.

Kandidati koji na SSST prelaze sa drugih medicinskih fakulteta u regiji (transfer students) rade test samo iz engleskog jezika.

 

Za novosti o Sarajevo Medical School pratite njihovu zvaničnu Facebook stranicu.

Vijest
Vijest
Vijest
Vijest
Vijest
Vijest
Vijest
Vijest
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2018 Sva prava zadržana | Made by MANIA