News

Studij medicine na engleskom jeziku

Dobro došli na Medicinski fakultet Univerziteta SSST – Sarajevsku medicinsku školu!

Studij medicine Univerziteta SSST je program koji traje 12 semestara (šest godina) a odvija se na engleskom jeziku. Nakon diplomiranja na ovom studiju, studentima se dodjeljuje diploma doktora medicine (MD). 

U pretkliničkom dijelu studija koriste se najmodernije laboratorije, sa najsavremenijom vrhunskom tehnologijom unutar SSST kampusa. Istovremeno, u okviru kliničkog dijela studija, studente već od prve prve godine upoznajemo sa urgentnom medicinom kao jednim od glavnih predmeta, učeći ih kako da uspješno komuniciraju sa pacijentima. 

Ovaj program uključuje sve vidove kliničke prakse kroz propisane rotacije. Pored obavezne praktične komponente ovog studija, studenti također moraju ostvariti i 75 sati ljetne prakse. Nastava je organizovana u manjim grupama, čime se omogućava potrebna individualna pažnja i potpuno razumijevanje svih medicinskih procedura i vještina. Sarađujemo sa 14 zdravstvenih institucija na nivou primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine, uključujući bolnice, kliničke centre, hitne pomoći i domove zdravlja. 

Na Sarajevskoj medicinskoj školi obučavamo studente ne samo prevenciji, dijagnostici i liječenju bolesti, već i vještinama efikasne komunikacije sa pacijentima. Od prvih dana medicinske karijere, studenti počinju raditi sa pacijentima u profesionalnom medicinskom okruženju. Naš cilj je da pripremimo ljekare za stalno promjenljivi svijet moderne medicine. Veliki broj studenata – a odnedavno i diplomiranih doktora medicine – dolazi iz SAD-a, Norveške, Sirije, Slovenije, Bangladeša, Švedske, Portugala, Austrije, Hrvatske, Italije, Njemačke i Ujedinjenih Arapskih Emirata. 

Naše akademsko osoblje čine kako stručnjaci-predavači  iz Bosne i Hercegovine, tako i međunarodni predavači iz Evrope i SAD-a, uz gostujuće profesore sa velikim iskustvom na poznatim svjetskim klinikama. Na taj način, naši studenti imaju priliku učiti od izuzetnih profesionalaca stručnih u svim poljima medicine i medicinskim procedurama. 

Rad u malim grupama omogućava individualizirani pristup te efikasnije praćenje progresa i akademskog uspjeha za bolje razumijevanje kontinuiranog napretka. Studentima je omogućen rad i pristup SSST Innovation Labu, time spajajući medicinu sa razvojem inovativne zdravstvene njege kroz startupove i programe, upoznajući ih sa savremenim medicinskim trendovima i razvijajući kompetencije za medicinsku industriju budućnosti. 

Prvi stepen ispita za medicinsku licencu u SAD-u (United States Medical Licensing Examination – USMLE) procjenjuje sposobnost ispitanika da primijeni medicinsko znanje i vještine usredotočene na pacijenta. USMLE Korak 1 je prvi od tri ispita koje ispitanik mora uspješno položiti ukoliko želi dobiti medicinsku licencu za rad u SAD-u. Studenti stiču pravo za pristupanje USMLE Korak 1 nakon polaganja svih ispita na drugoj godini Sarajevske medicinske škole, a rezultat ovog ispita je važna odrednica za buduću specijalizaciju u SAD-u. 

Proteklih godina Sarajevska medicinska škola održava pripremnu nastavu za USMLE. Naši predavači su ljekari koji su i sami položili USMLE i prakticiraju medicinu u SAD-u, te naši studenti koji su uspješno položili prvi korak USMLE-a. 

Pored toga, pitanja oblikovana prema USMLE sistemu su uvrštena u različite predmete i ispitne prakse, a naši studenti su obučeni da razumiju i rješavaju ove zadatke. 

Sarajevska medicinska škola registrovana u Svjetskom direktoriju medicinskih škola

Medicinski fakultet – Sarajevska medicinska škola Univerziteta Sarajevska škola za nauku i tehnologiju – prepoznala je Fondacija za unapređenje međunarodnog obrazovanja u medicini i istraživanju (Foundation for Advancement of International Medical Education and Research – FAIMER), inkorporirana kao fondacija Obrazovne komisije za strane diplomante u medicini (Educational Commission for Foreign Medical Graduates – ECFMG), te ga registrovala u svom Svjetskom direktoriju medicinskih škola.

Misija Svjetskog direktorija medicinskih škola je registrovati sve medicinske programe na svijetu, te uključiti tačne i detaljne informacije o svakoj školi. Provjerene informacije u Svjetskom direktoriju će pomoći studentima, nastavnom osoblju, medicinskim regulatornim agencijama i drugima da pristupe informacijama koje dokazuju kompetencije svih registrovanih medicinskih programa, kao i ljekara koji su ih pohađali. 

Samo medicinski fakulteti registrovani u Svjetskom direktoriju, su međunarodno priznati i validirani. Njihovi diplomanti mogu ostvariti međunarodne karijere te dobiti pripravnički staž, zaposliti se ili nastaviti svoje studije u SAD-u, Kanadi i drugim zemljama. 

Sarajevska medicinska škola je jedan od dva medicinska fakulteta iz Bosne i Hercegovine, koji su registrovani u Svjetskom direktoriju. 

Za više detalja, posjetite: http://www.faimer.org/resources/world-directory.html

Prijemni ispiti za Sarajevsku medicinsku školu

Prijemni ispiti se održavaju na kampusu Univerziteta SSST (Hrasnička cesta 3a, Ilidža, Sarajevo; tel: +387 33 975 001/002), od aprila do septembra svake godine. Termine prijemnih ispita možete pratiti ovdje. 

Kandidati polažu ispite iz engleskog jezika, biologije, hemije i fizike. Kandidati koji se prebacuju sa drugih fakulteta u regionu Balkana (transfer studenti) polažu samo ispit iz engleskog jezika. 

Online prijemni ispit je omogućen kandidatima koji imaju prebivalište izvan Bosne i Hercegovine. Molimo da kontaktirate našu Studentsku službu za više informacija. 

Za novosti i redovne informacije o našem programu, pratite zvaničnu stranicu Univerziteta SSST na Facebooku.

 

Vijest
Vijest
Vijest
Vijest
Vijest
Vijest
Vijest
Vijest
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana