News

PR Ured i marketing

Ured za odnose sa javnošću Univerziteta SSST koordinira javne aktivnosti Univerziteta poput promotivnih događaja i konferencija za štampu. Zadatak ovog ureda je da sastavlja i distribuira obavijesti, saopćenja za štampu i medije te izdanja poput brošura i letaka. 

Ured za odnose sa javnošću također vodi brigu da svi materijali i ažurirane informacije o studijskim programima Univerziteta SSST, njegovim fakultetima, akademskom osoblju, istraživačkim aktivnostima i partnerima budu dostupni medijima, aplikantima i drugim zainteresiranim stranama. Ovaj ured je zadužen i za koordiniranje zahtjeva za intervjue sa svim uposlenicima Univerziteta, te za publiciranje projekata i dostignuća studenata i fakulteta Univerziteta SSST. 

Pružajući podršku našim studentskim klubovima, Ured za odnose sa javnošću vodi brigu da je duh našega Univerziteta energičan i da svoju viziju budućnosti dijelimo i oblikujemo kroz zajedničke aktivnosti. 

U saradnji sa menadžmentom Univerziteta, Ured za odnose sa javnošću također se bavi razvojem i primjenom marketinških strategija Univerziteta kroz kampanje, oglašavanje, socijalne medije i brendiranje, sa ciljem što efikasnijeg dostavljanja informacija i vrijednosti Univerziteta. 

Za pitanja vezana za odnose s javnošću molimo vas da kontaktirate proffice@ssst.edu.ba

Jasmina Vejsilovic

Emina Vejsilović
PR and Marketing Office

Tel: + 387 33 975 002
E-mail: emina.vejsilovic@ssst.edu.ba
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2024 Sva prava zadržana