News

SSST Novosti

Vijest

Potpisan Memorandum o saradnji između Univerziteta SSST i INZA Agencije za upravljanje rizicima.

16. 10. 2023.

Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, potpisan je memorandum o saradnji između Univerziteta SSST i INZA Agencije za upravljanje rizicima. Partneri će djelovati sa zajedničkim ciljem smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa koje su, nažalost,  u posljednjih nekoliko decenija postale norma kako u našoj zemlji tako i u cijelom svijetu.  

 

Memorandum, između ostaloga, predviđa udruživanje na naučno-istraživačkim projektima, zajedničku realizaciju programe stručne edukacije te unapređenje akademske saradnje, uvažavajući mandate i kapacitete dvaju institucija.

 

Tematske oblasti koje će biti fokusom saradnje uključuju adaptaciju na klimatske promjene, kvalitetnije upravljanje rizicima, te jačanje spremnosti svih sektora društva da se nose sa posljedicama prirodnih i drugih katastrofa.

 

Univerzitet SSST je jedna od vodećih institucija visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i Jugoistočnoj Evropu, i nudi međunarodno akreditovane akademske programe iz niza oblasti, od medicine do kompjuterskih nauka.

 

INZA Agencija za upravljanje rizicima je dijelom INZA Grupe koja je regionalni lider u navedenoj oblasti. Grupa djeluje kroz urede u tri zemlje regiona (Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora) i realizuje projekte visokog stepena složenosti za klijente diljem svijeta.

Vijest
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2018 Sva prava zadržana | Made by MANIA