News

SSST Novosti

Vijest

Mediteranski forum 2023

07. 12. 2023.

Na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology je jučer održan (koji po redu?) Mediteranski Forum u sklopu programa Dubrovnik Talks (Dubrovački razgovori), gdje je uvodnu riječ dobrodošlice vodio prof. dr. Ejup Ganić, predsjednik Univerziteta SSST. Panelisti ovogodišnjeg foruma problematizirali su pitanje protuzakonitih migracija na području Mediterana. Panelisti ovogodišnjeg Mediteranskog foruma su bili dr. Maja Savić Bojanić (SSST), dr. Azman Ayob, sa Univerziteta za tehnologiju MARA (Malasya), dr. Ramlan Arshad, dr. Serap Fišo, sa Internacionanog Univerizetata Sarajevo (Turska), dr. Gabriela Oanta, Univerzitet A Coruna (Španija), gđa Nurzetty Affira Abdul Rahim Kln, ambasada Malezije, te Minas Ounanian, diplomata ambasade Grčke.

Dr. Savić Bojanić je govorila o protuzakonitom migriranju osoba preko državnih granica te na koji način to utječe na svaku državu pojedinačno, uz to se osvrnula na nekoliko smjernica prema kojima država treba da posluje u kontekstu ilegalnih migracija.

Osvrt na malezijsko iskustvo s ilegalnim migracijama preko svojih granica dao je dr. Azman Ayob, gdje je govorio o sigurnosnoj krizi kao posljedici ove pojave, te o stopi kriminala, radikalizacije, ali i javnom zdravstvu, te trgovini ljudima. Dr. Ayob je predočio statistiku iz 2022. godine u kojoj je izdvojio neke od država iz kojih je Malezija bilježila najvišu stopu migranata. Neke od tih država su: Pakistan, Jemen, Sirija, Somalia, Afganistan, Irak, Palestina, te druge.

Dr. Ramlan Arshad govorio je o pravnoj strani ovog pitanja, te napomenuo da Malezija nije bila jedna od potpisnica Konvencije o migrantima iz 1951. godine, kao ni njenog Protokola iz 1967. Dr. Arshad je također predstavio utjecaj migrantske krize na samu ekonomiju države.

Fokus na samu definiciju ilegalnih migracija stanovništva dala je dr. Fišo, te je također obuhvatila činjenicu da je ovo pitanje jedna permanentna tema u savremenom društvu. Dr. Fišo napominje na uzrok ilegalnih migracija stanovništa koji predstavlja apsolutno siromaštvo i san o boljem životu.

Da je način migracije podjednako zastupljen u obje svoje forme: na kopnu i na moru, potvrđuje i obraćanje dr. Gabriele Oante, koja je posvetila svoj govor činjenici da se ljudska prava moraju poštovati u podjednakoj mjeri, bez obzira na način ulaska u određenu državu, te je potvrdila kako je situacija u Španiji dosta slična gore pomenutoj situaciji u Maleziji.

U konačnici, ovogodišnji Mediteranski Forum stavio je u fokus ljudska prava koja iziskuju apsolutno poštovanje, te probleme država u razvoju iz kojih ljudi migriraju u potrazi za boljim ekonomskim i finansijskim prilikama i okruženjima.

Vijest
Vijest
Vijest
Ptica

Posjeti nas

Hrasnička cesta 3a, Sarajevo, 71 000

Bosna i Hercegovina

Prijemni ispiti se održavaju na SSST-u, od aprila do septembra, sa početkom u 9:00 časova.

Kontakt

Tel: +387 33 975 002

Fax: +387 33 975 030

administration@ssst.edu.ba

admissions@ssst.edu.ba

Skini brošuru

Uzmi priručnik za brucoše i spremi se za
SSST prijemni ispit.

Download Preuzmi ovdje

SSST © 2018 Sva prava zadržana | Made by MANIA